Privacy

Baby's & Zo heeft persoonlijke gegevens van je nodig om jou kraamzorg te kunnen bieden. Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet. Uitgebreide informatie hierover kun je lezen in de algemene voorwaarden, het privacyreglement en de gedragscode

Lees hier de algemene voorwaarden:  Klik hier 
Lees hier het privacy reglement:  Klik hier

Sub menu