Kwaliteit

Certificaten
Baby's & Zo Kraamzorg heeft het Baby Friendly certificaat, ze voldoet daarmee aan alle eisen die gesteld zijn voor het begeleiden bij borstvoeding.

Baby’s & Zo Kraamzorg heeft het HKZ-Certificaat. Dat betekent dat wij voldoen aan duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Wij voldoen aan eisen die gesteld worden door cliënten en wij verbeteren continu onze zorg- en dienstverlening.

Scholing en deskundigheidsbevordering
Al onze kraamverzorgenden staan geregistreerd in het kwaliteitsregister kraamverzorgenden. Daarnaast worden ze steeds bijgeschoold op diverse belangrijke onderwerpen. De kraamverzorgenden werken volgens protocollen en richtlijnen die continu actueel gehouden worden vanuit landelijke richtlijnen en die in de regio vanuit de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) worden afgesproken.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Om onze kwaliteit te kunnen meten, is jouw mening essentieel. Daarom ontvang je na de kraamperiode een enquête. Daarin kun je aangeven wat jij goed, en niet goed vindt aan onze zorg, zodat we continu de zorg kunnen optimaliseren.

Lid van brancheorganisatie
Wij zijn lid van Bo Geboortezorg. Wij werken met Bo en alle andere leden samen aan een sterke en professionele sector voor kraamzorg. Er wordt op toegezien dat wij de zorg zo optimaal, doelmatig en van hoge kwaliteit inzetten en we zorgen ervoor dat jij als klant centraal staat.

Sub menu